nattupookkal

This site is composed with unicode characters. You need to install unicode character font in the system for reading the page. http://vfaq.blogspot.com/2005/04/essentials-on-using-malayalam-unicode.html

Friday, September 15, 2006

:: കാട്ടുസീനിയ ::

::പേരറിയില്ല!!::

:: കാതിലപ്പൂ ::

:: പാറോത്തിലപ്പൂ ::

:: തൊട്ടാവാടി ( മുള്ളുംപൂ )::

:: കണ്ണീര്‍ത്തുള്ളി ::Tuesday, May 09, 2006

::വാക::

Sunday, May 07, 2006

::ചെമ്പരത്തി !::::പേരറിയില്ല!!::

::വസിപ്പൂ::

::മുരിങ്ങപ്പൂ::

::കൃഷ്ണപുഷ്പം::

::ചെക്കി::

::കനകാംബരം::Thursday, May 04, 2006

::തുടക്കം ::

നമ്മുടെ നട്ടിന്‍പുറത്തെ പൂക്കളെ കുറിച്ചെഴുതാനാണീ കളം ഞാന്‍ ഉണ്ടാക്കിയത്‌ .. ഞാന്‍ കഴിയുന്നത്ര പടങ്ങളും, അറിവുകളും ശേഖരിച്ച്‌ എഴുതാം .. ഇതു വായിക്കുന്നവരും അറിയാവുന്ന നാടന്‍ പൂക്കളുടെ വിവരങ്ങള്‍ എഴുതി അറിയിക്കുക . ഇത്‌ നല്ല ഒരു ആല്‍ബം ആക്കി മാറ്റാം ...